Islam, sex och samlevnad. En studie gällande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolor i Iran och Turkiet

DSpace Repository

Islam, sex och samlevnad. En studie gällande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolor i Iran och Turkiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Islam, sex och samlevnad. En studie gällande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolor i Iran och Turkiet
Author Taheri, Maria ; Temocin, Elif
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att bidra till större insikt i sex- och samlevnadsundervisningen i två muslimska länder, Iran och Turkiet, och på så sätt ge förståelse för hur religion och kultur kan påverka sex- och samlevnadsundervisningen. Egna erfarenheter säger oss att sex- och samlevnadsundervisningen på mångkulturella skolor i Sverige bäddar för konflikter då invandrarföräldrars värderingar inte stämmer överens med den svenska skolans. Vi har utfört ett fältarbete i de båda länderna och intervjuat lärare och rektorer, med koppling till sex- och samlevnadsundervisningen, för att få svar på våra frågeställningar. Resultaten synliggjorde att pubertet och hygien är i fokus i sex- och samlevnadsundervisningen i de respektive länderna. Därtill uppenbarades ”tabuområden” inom ämnesinnehållet. Homosexualitet, preventivmedel och abort är exempel på ämnen som inte tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen på grund av att homosexualitet är förbjudet enligt sharia och preventivmedel och abort är områden som är kopplade till äktenskapet. Religion, kultur och tradition har med andra ord inflytande över undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
Iran
islam
lärare
muslim
rektorer
sex- och samlevnad
Turkiet
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2362 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics