Effekter av tågtrafik i Västra Götaland : Prisutveckling på småhusmarknaden

DSpace Repository

Effekter av tågtrafik i Västra Götaland : Prisutveckling på småhusmarknaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Effekter av tågtrafik i Västra Götaland : Prisutveckling på småhusmarknaden
Author Bohman, Helena ; Nilsson, Désirée
Date 2017
English abstract
This report analyses the impact of accessibility to railway stations on single family house prices in the Västra Götaland region. The report is divided into two parts, of which the first part contains an overview of how the housing prices in the region have developed between 2002 to 2016. In order to analyse which factors can explain the price development, a hedonic price model is applied to a cross-section of the data from 2015. The second part consists of case studies of two selected areas in the Västra Götaland region, including more of descriptive of the areas and how prices have developed. The first case study focuses on four towns in the province of Dalsland. Two of the towns have access to rail, whereas the other two only have access to bus as public transport. The second case study consists of the area in Göta älvdalen where new railway stations opened in 2012. The focus in the case studies is the area closest to the stations (within 10 minutes biking range). The results indicate that proximity to railway stations has a positive impact on single-family houses in the Västra Götaland region. The number of departures at the nearest stations also influences the prices. However, the positive effects are reduced for houses that are situated very close to the station and are exposed to noise. The results from the hedonic price model are in line with previous research. In the case studies, results indicate that the areas with access to railway have had a stronger development of prices. In Dalsland, the two villages with access to railway have had a more rapid price development than comparable villages that lack railway access. However, given the rather limited dataset it is not possible to exclude the possibility that these changes may be caused by other factors. For example, the train line is located along the Väner lake, and proximity to sea or lakes tend to have a positive effect on property prices. In the Göta älvdalen area, price development in the villages with new railway station has been strong and the effect is larger for the villages closer to Gothenburg. Some statistically significant changes can be observed. Summarizing in bullet points: • Accessibility to train stations has positive impacts on prices for single family houses in the region • The number of departures from the nearest station has a positive impact on real estate prices • Results indicate a solid price development over time in towns with a train station. • The positive effects are reduced for houses very close to the station.
Swedish abstract
Rapporten belyser hur småhuspriser i Västra Götaland påverkas av närheten till järnvägsstationer, och består av huvudsakligen två delar. Den första delen av rapporten innehåller en övergripande analys av hur försäljning av småhus har utvecklats i Västra Götaland under perioden 2002-2016, samt en statistisk analys av hela Västra Götaland för 2015 där olika faktorer inkluderas för att analysera prispåverkan. Med hjälp av en så kallad hedonisk prismodell studeras hur närheten till en tågstation påverkar småhusens pris. Den andra delen består av två fallstudier av en mer deskriptiv karaktär. I den första fallstudien studeras fyra orter i Dalsland, av vilka två orter har tillgång till järnvägstrafik och två orter av jämförbar storlek och karaktär inte har det. Den andra fallstudien fokuserar på de nya stationerna i Göta älvdalen som öppnades för trafik under 2012. Det är området närmast stationerna (inom 10 min cykeltur) i respektive ort som är fokus i fallstudierna. Resultaten visar att närheten till tågstationer har en positiv inverkan på småhuspriserna generellt i Västra Götaland. Antalet avgångar har också en positiv inverkan på prisbilden. Samtidigt dras effekten på priserna ned om fastigheten befinner sig alltför nära stationerna, vilket kan förklaras av negativa externa effekter från järnvägen i form av exempelvis buller. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning. För de två fallstudierna pekar resultaten på att områden med tillgång till tågtrafik har haft en kraftigare prisutveckling. För orterna i Dalsland har de två orterna med tågtrafik haft en större prisutveckling än de två jämförande orterna som bara har busstrafik. Det är dock inte möjligt att säkerställa att detta beror på enbart tågtrafik, utan det kan även finnas andra faktorer som påverkar. Exempelvis går tågtrafiken längs Vänern, varför de två valda stationerna har sjönära lägen, vilket i sig tenderar ha en positiv inverkan på fastighetspriser. För Göta älvdalsstråket kan man se att prisutvecklingen generellt är kraftigare ju närmare Göteborg stationerna ligger. Sammanfattande punkter: • Närhet till tågstation har positiv påverkan på priset på småhus i Västra Götaland • Fler avgångar vid station har positiv inverkan på småhuspriser • Resultat indikerar en kraftigare prisutveckling över tid i orter med tågstationer • Priset för småhus nära stationer påverkas negativt av exempelvis buller.
Link http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/effekter_av_tagtrafik_i_vastra_gotaland_2017_9.pdf .Icon
Series/Issue K2 RESEARCH;2017:9
ISBN 978-91-7753-486-0
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Kollektivtrafik
Pendeltåg
Fastighetspriser
Agglomeration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics