Språkutveckling som ett redskap för utveckling av ämneskunskap för elever med svenska som andraspråk

DSpace Repository

Språkutveckling som ett redskap för utveckling av ämneskunskap för elever med svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling som ett redskap för utveckling av ämneskunskap för elever med svenska som andraspråk
Author Alaa, Yousef Ali Issa
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att beskriva hur samarbetet mellan ämneslärare och modersmålslärare fungerar på två skolor. Med detta syfte ingår det att studera vilka arbetsformer som lärarna använder för att hjälpa elever med svenska som andraspråk och nyanlända med att utveckla ämneskunskap i enlighet med skolan styrdokument. En intervjuundersökning har genomförts och i uppsatsen redovisas de uppfattningar lärarna har om modersmålsundervisningens plats i utbildningen. Resultatet av arbetet visar att samarbetet mellan modersmålslärare och ämneslärare kan vara ett effektivt redskap för att underlätta elevernas konstruktion av ämneskunskaper, särskilt för eleverna som inte behärskar det aktuella undervisningsspråket. De lärare som har deltagit i studien anser sammanfattningsvis att modersmålsundervisning fungerar som ett redskap för eleven och att den hjälper hen att uppfylla kunskapskraven i ämnet. Lärarna har utvecklat kreativa samarbetsformer för att främja tvåspråkiga elevers respektive nyanlända elevers lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flerspråkiga elever
Modersmål
Nyanlända
Studiehandledning
Flerspråkiga elever
Modersmål
Nyanlända
Studiehandledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/23681 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics