Värdegrundsarbete i skolan - om etiska situationer i klassrummet

DSpace Repository

Värdegrundsarbete i skolan - om etiska situationer i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsarbete i skolan - om etiska situationer i klassrummet
Author Svensson, Pernilla ; Wahlgren, Madeleine
Date 2006
Swedish abstract
Arbetet omfattar en studie i värdegrundsarbetet i skolan. Vi har tittat på vad lärare anser ingå i arbetet med värdegrunden och vad de anser om sin egen etikundervisning. Med hjälp av frågeställningar vill vi få reda på huvudsyftet, nämligen att ta reda på hur olika lärare arbetar och resonerar kring värdegrundsarbetet i år 4 – 6, för att kunna känna igen och förstå etiska situationer i klassrummet. Våra frågeställningar är följande: Vad anser lärare ingå i området etik och moral? Vilka etiska situationer kan man finna i klassrummet? Vad anser läraren om sin egen etikundervisning? Studien är byggd på fem lärarintervjuer och klassrumsobservationer i grundskolan år 4- 6. Under observationerna har vi sett olika etiska situationer som har uppkommit under lektionerna men även hur pedagogerna arbetar konkret med ämnet etik och moral. Det vi har kommit fram till är att frågor kring ämnet etik och moral hör hemma i alla skolans ämne och bör tas upp i sitt naturliga sammanhang det vill säga när situationen uppstår och det behövs diskuteras. Centrala begrepp är etik, moral och värdegrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject etik
moral
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/2369 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics