Vad tänker du på? - en studie av livsfrågor bland elever i årskurs åtta

DSpace Repository

Vad tänker du på? - en studie av livsfrågor bland elever i årskurs åtta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad tänker du på? - en studie av livsfrågor bland elever i årskurs åtta
Author Carsén, Mariah
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Föreliggande uppsats undersöker elevers tankar och funderingar kring existentiella frågor, men även frågor som rör elevernas sociala närmiljö och deras framtidstankar. Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning, inspiration till upplägget av undersökningen har jag bland annat hämtat från tidigare genomförda undersökningar. Undersökningen är utförd dels på en skola belägen i Malmö, i en stadsdel präglad av kulturell mångfald, den andra skolan i ett samhälle på Österlen med en mer homogen etnisk bakgrund. Resultatet av undersökningen visar att de frågor som är mest aktuella för elever i årskurs åtta i den utvalda undersökningsgruppen, handlar om tankar och funderingar kring om det finns liv efter döden, om vad som är rätt och fel i livet, hur framtiden kommer att se ut, om man kommer att få arbete när man är klar med skolan, vad man ska göra efter grundskolans slut, samt hur den egna familjebilden kommer att se ut. Resultatet åskådliggör många likheter mellan min egen studie och tidigare gjorda undersökningar. Nyckelord Livsfrågor, Ungdomar, Religionsvetenskap
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject livsfrågor
ungdomar
religionsvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2370 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics