Bemötandets betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bemötandets betydelse
Author Bergh, Renée ; Ringsberg, Susanne
Date 2006
English abstract
Teachers´ ways of meeting pupils in ordinary school and special day-school
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar om bemötandets betydelse, dels i en grundskola dels på tre olika skoldaghem. Arbetet ger en översikt av bemötandets dimensioner, vad olika styrdokument säger, samt om vikten av ett positivt bemötande. Med stöd av fem intervjuer i grundskola och fem intervjuer på skoldaghem gör vi en beskrivning och analys av lärarnas bemötande av eleverna. Sammanfattningsvis pekar resultaten i våra undersökningar på att lärarna är medvetna om bemötandets betydelse. Nyckelord: empati, kunskap, miljö, respekt, samspel, tillit.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject empati
kunskap
miljö
respekt
samspel
tillit
Handle http://hdl.handle.net/2043/2371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics