Bemötandets betydelse

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bergh, Renée
dc.contributor.author Ringsberg, Susanne
dc.date.accessioned 2006-04-21T08:09:11Z
dc.date.available 2006-04-21T08:09:11Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2371
dc.description Vårt syfte är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar om bemötandets betydelse, dels i en grundskola dels på tre olika skoldaghem. Arbetet ger en översikt av bemötandets dimensioner, vad olika styrdokument säger, samt om vikten av ett positivt bemötande. Med stöd av fem intervjuer i grundskola och fem intervjuer på skoldaghem gör vi en beskrivning och analys av lärarnas bemötande av eleverna. Sammanfattningsvis pekar resultaten i våra undersökningar på att lärarna är medvetna om bemötandets betydelse. Nyckelord: empati, kunskap, miljö, respekt, samspel, tillit. en
dc.description.abstract Teachers´ ways of meeting pupils in ordinary school and special day-school en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject empati en
dc.subject kunskap en
dc.subject miljö en
dc.subject respekt en
dc.subject samspel en
dc.subject tillit en
dc.title Bemötandets betydelse en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics