Staden studerad/City check

DSpace Repository

Staden studerad/City check

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Artistic work, Curatorship event/exhibition
Title Staden studerad/City check
Curator Grundström, Karin ; Testbedstudio Arkitekter
Date 2014
English abstract
”Staden studerad/City Check” was the first exhibition in Sweden on urban research. The exhibition was curated by research curator Karin Grundström and exhibition curator Testbedstudio Architects in collaboration with Johanna Sjögren-Duthy, project leader at Form/Design Center. ”City Check” presented results, methods and research processes from the following five research projects: ‘Transforming Dual Cities- integrating sustainability through passages of mobility’; ‘Meeting places and integration in urban public spaces’; ‘Urban Transition Øresund’; ‘CRitical Urban Sustainability Hub (CRUSH)’ and ‘Green Play’. Through the curating process, the concepts of stråk/pathways, urban commons, meeting places, participation, urban landscapes and memory were identified. These concepts constituted the thematic foundation of the exhibition. Light screens sweeping through the exhibition hall formed spaces in which visitors themselves could explore the research projects. In each space a theme was presented through articles, books, videos, models, urban plans and narrative material. Social media was used for communication between researchers, media and the interested public. Due to the collaboration between researchers and Form/Design Center the exhibition also became a pedagogical tool in education.
Swedish abstract
”Staden Studerad” var den första utställningen i Sverige om urbanforskning. Utställningen kurerades av forskningskurator Karin Grundström och utställningskurator Testbedstudio arkitekter i samarbete med Form/Design Centers projektledare Johanna Sjögren-Duthy. ”Staden studerad” visade resultat, metoder och processer från de fem forskningsprojekten ‘Omvandling av fragmenterade städer’; ‘Mötesplatser och integration i stadens offentliga rum’; ‘Urban Transition Øresund’; ‘CRitical Urban Sustainability Hub (CRUSH)’ och ‘Grönt Spel’. Genom kureringsprocessen identifierades begreppen stråk, urbana allmänningar, mötesplatser, deltagande, urbana landskap och minnen. Dessa begrepp utgjorde den tematiska grunden för utställningen. Ett bildsvep genom staden formade rum där besökarna inbjöds att själva utforska forskningsprojekten. I varje rum presenterades ett tema baserat på ett urval av vetenskapliga böcker, artiklar, informationstexter, fysiska artefakter samt narrativt material i form av videoklipp och intervjuer. I kommunikationssyfte användes virtuella redskap och websidor för mediaexponering och interaktion mellan forskare och en intresserad allmänhet. Samarbetet mellan forskare och Form/Design Center resulterade även i att utställningen var ett pedagogiskt redskap i undervisning.
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/23722 Permalink to this page
Link http://www.formdesigncenter.com/utstallningar/stad... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics