Vägen mot en Hälsofrämjande skola

DSpace Repository

Vägen mot en Hälsofrämjande skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vägen mot en Hälsofrämjande skola
Author Jönsson, Helen ; Christiansson, Annika
Date 2005
English abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2005 Jönsson, Helen. & Christiansson, Annika. (2005) The road to a Health Promoting School. Schooldevelopment and leadership, specialeducation, Teachereducation at Malmö Högskola. The purpose with this work is to see how the school kan work with Health promoting and how the students in Sports and Health attatch to their profession and the Health promoting work. This work gives an overlook off earlier seience about Healht promoting work and a Health promoting school. Owning by intervjus with the teachers at the Korsavadsschool in Simrishamn and questions on paper to the students at Sports and Health on two different Schools we have found out how we as specialeducaters can work together with the remaning teachers for a health promoting School. The results by our examination showes that a Health promoting School is most wanted and possible. By open the doors between the teachers and intergrate the subjekts with each other we can work tougether and creat new ways that will work as a foundation for the student`s good health evan after that they have finish their eduqaution. Keywords: Health promoting School, food, movements, Schooldevelopment.
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2005 Jönsson, Helen. & Christiansson, Annika. (2005). Vägen mot en Hälsofrämjande skola. (The road to a Health Promoting School) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att se hur skolan kan arbeta hälsofrämjande och hur de studerande på Idrott och Hälsa ser på sin profession och på hälsofrämjande arbete. Arbetet ger en överblick över gjord forskning om Hälsofrämjande arbete och en Hälsofrämjande skola. Genom intervjuer med pedagoger på Korsavadsskolan i Simrishamn samt enkäter till studerande på Idrott och Hälsa på två olika skolor har vi fått reda på hur vi som specialpedagoger tillsammans med övriga pedagoger kan arbeta för en Hälsofrämjande skola. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att en Hälsofrämjande skola är både önskvärd och fullt möjlig. Genom att öppna upp dörrar och integrera ämnena med varandra går det att skapa ett arbetssätt som fungerar som grogrund för god hälsa och välbefinnande hos eleverna långt efter att de slutat skolan. Nyckelord: Hälsofrämjande skola, kost, rörelse, skolutveckling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hälsofrämjande skola
kost
rörelse
skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/2373 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics