Att få syn på vardagens innovationspotentialer

DSpace Repository

Att få syn på vardagens innovationspotentialer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att få syn på vardagens innovationspotentialer
Author Scholten, Christina
Editor Nahnfeldt, Cecilia ; Lindberg, Malin
Date 2013
English abstract
The article describes how time-geography can be used to analyse every day working situation in order to identify potentials for work-based innovation. The study was carried out in an old-people's caring home, where the caring personnel seldom uses concepts such as innovations.
Swedish abstract
Artikeln beskriver hur tidsgeografi är en användbar metod för att identifiera och analysera möjlig innovation i arbetsdagen. Studien genomfördes på ett äldreboende och deltagarna var undersköterskor. Detta är en grupp som inte använde begrepp som innovation för att beskriva verksamheten, särskilt ofta
Link http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:630179/FULLTEXT02.pdf .Icon
Publisher Karlstads universitet
Host/Issue Är det nå'n innovation : Att nyttiggöra hum/sam-forskning
Series/Issue Karlstad University Studies;2013:35
ISSN 1403-8099
ISBN 978-91-7063-513-7
Pages 21
Page 90-110
Language swe (iso)
Subject Jämställdhet
tidsgeografi
läroprocesser
innovation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23747 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics