En sammanhållande social praktik : Svenska Fröbelförbundets Tidskrift som del i en social-pedagogisk rörelse

DSpace Repository

En sammanhållande social praktik : Svenska Fröbelförbundets Tidskrift som del i en social-pedagogisk rörelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title En sammanhållande social praktik : Svenska Fröbelförbundets Tidskrift som del i en social-pedagogisk rörelse
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2017
Swedish abstract
Svenska Fröbelförbundets Tidskrift (nuvarande Förskolan) gav ut sitt första numer år 1918. En kvantitativ och kvalitativ analys av tidskriftens innehåll från 1918-1945 utgör underlag för artikelns diskussion. Tidskriften ses som en social praktik för värde- och kunskapsförmedling liksom för sammanhållning. Den utgör en del i en social-pedagogisk rörelse för frågor om barns omsorg, vård och utbildning utifrån en kritik av både skola och hem.
Link http://undervisningshistoria.se/en-sammanhallande-social-praktik-svenska-frobelforbundets-tidskrift-som-del-i-en-social-pedagogisk-rorelse/ .Icon
Publisher Föreningen svensk undervisningshistoria
Host/Issue Vägval i skolans historia : tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria;3
Volume 2017
ISSN 2002-0147
Language swe (iso)
Subject Educational history
The Froebel Union Magazine
A social-pedagogical movement
Women and philanthropy
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23761 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics