Glöm inte förskolans viktiga roll

DSpace Repository

Glöm inte förskolans viktiga roll

Details

Files for download
Icon
main article
Overview of item record
Publication Article, Newspaper
Title Glöm inte förskolans viktiga roll
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2017
Swedish abstract
Debatt Replik på debattartikel: Klyftorna i skolan måste vi besegra ”Svenska barns väg till skolan ser olika ut. Några har läst med sina föräldrar sedan de var små, andra stakar sig fortfarande genom bokstäverna”. Så inleds debattartikeln ”Klyftorna i skolan måste vi besegra” signerad Gustav Fridolin, utbildningsminister, Anna Ekström, gymnasie-kunskapslyftsminister och Heléne Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. (NSD 28/12 2016). I artikeln fokuseras på angelägna åtgärder, som special­pedagogik, skolbibliotek och elevhälsa som ska minska skillnaderna mellan barnen, efter det att de påbörjat skolan. Med en förskola som når i stort sett alla barn innefattar barns väg till skolan i Sverige en gemensam kompletterade, ibland kompenserande, erfarenhet. Förskolan syftar sedan länge till att göra vägen något mer likartad och skolstarten något mer likvärdig. Genom förskolan skulle barnen bli mindre avhängiga av vårdnadshavarens förmåga och möjligheter att bistå dem i deras utveckling och lärande. Denna ambition är ytterst angelägen att stödja på olika sätt.
Link http://www.nsd.se/opinion/glom-inte-forskolans-vik... (external link to publication)
Publisher Norrländska Socialdemokraten
Host/Issue NSD Norrländska socialdemokraten;11/1 2017
ISSN 1103-9787
Language swe (iso)
Subject debatt
förskola
skola
likvärdighet
svar på utbildnings- kunskapsministrarnas inlägg
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23781 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics