Förskolan måste få en rejäl översyn

DSpace Repository

Förskolan måste få en rejäl översyn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, Newspaper
Title Förskolan måste få en rejäl översyn
Author Eidevald, Christian ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2017
Swedish abstract
Förskolan har kommit i skymundan vid viktiga satsningar på skola och utbildning. Vi är djupt bekymrade över de många utmaningar förskolan står inför. Situationen är inte acceptabel, skriver forskarna Christian Eidevald och Ingegerd Tallberg Broman. Artikeln berör bl. a förskolan personalsituation och arbetsmiljö- i förhållande till uppdraget. Krav och förutsättningar är i svår obalans.
Link https://www.svd.se/forskare-forskolan-maste-fa-en-... (external link to publication)
Publisher Svenska Dagbladet
Host/Issue Svenska Dagbladet;24/2 2017
ISSN 1101-2412
Language swe (iso)
Subject förskola
jämställdhet
personalens utbildningsnivå
vikarier
sjukfrånvaro
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23782 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics