Ge förskolan rätt resurser

DSpace Repository

Ge förskolan rätt resurser

Details

Files for download
Icon
main article
Overview of item record
Publication Article, Newspaper
Title Ge förskolan rätt resurser
Author Pramling, Ingrid ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2017
Swedish abstract
Brister i förskolan tas som ingång för en debatt om hemmaföräldrar. Hemmaföräldrars nätverk och "Power to the parents" driver en aktiv debatt mot förskolan, många gånger på ytterst dåliga grunder. I artikeln argumenteras för att ta förskolans brister på yttersta allvar och som ingång för krav på rätt resurser i förhållande till det omfattande och viktiga uppdraget som dagligen rör 500 000 barn och deras vårdnadshavare och ca 100 000 i de olika personalgrupperna i förskolan.
Link http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-f%C3%B6rskolan-... (external link to publication)
Publisher Göteborgsposten
Host/Issue Göteborgsposten;4/7 2017
ISSN 1103-9345
Language swe (iso)
Subject förskola
kvalitet
trygghet
lärande
resurser
förutsättningar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics