Förskola i förändring

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Förskola i förändring
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Editor Rubinstein Reich, Lena ; Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
English abstract
I denna del av antologin Professionell yrkesutövning i förskola presenteras bakgrundsmaterial och fakta som utgör förutsättningar och ramar för förskolans verksamhet och förskollärares professionella yrkesutövning. Den svenska förskolans position, som högt värdesatt både nationellt och internationellt diskuteras, liksom den kritiska debatten och OECD utvärderingar om behovet att granska förskolan som miljö för barns utveckling och lärande, men också som miljö för hälsa, trygghet, trivsel och välbefinnande.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Language swe (iso)
Subject förskola
förskollärarutbildning
förskollärarprofession
förskollärarhistoria
styrdokument
statistik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23794 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics