Att samverka för trygghet, omsorg, utveckling och lärande

DSpace Repository

Att samverka för trygghet, omsorg, utveckling och lärande

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att samverka för trygghet, omsorg, utveckling och lärande
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Editor Rubinstein Reich, Lena ; Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan" behandlas bl. a trygghet i förskolan, delvis i perspektivet av den ökade andelen yngre barn i förskolan och då "trygghet" utgör det viktigaste, det mest prioriterade målet för barnens vårdnadshavare. Vidare behandlas samverkan med vårdnadshavarna, ett område som fått förstärkt ställning i styrdokumenten och som forskning visar har stor betydelse för hur förskola och skola når sina målsättningar. Området representerar också en del av förskollärares professionella yrkesutövning, som i utvärderingar framhålls behöver få betydligt mer uppmärksamhet i förskollärarutbildningen
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Language swe (iso)
Subject förskola
omsorg
trygghet
samverkan
vårdnadshavare/föräldrar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23795 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics