Att stärka den vetenskapliga grunden

DSpace Repository

Att stärka den vetenskapliga grunden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att stärka den vetenskapliga grunden
Author Rubinstein Reich, Lena ; Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Editor Rubinstein Reich, Lena ; Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2017
Swedish abstract
I denna del av antologin "Professionell yrkesutövning i förskolan. Kontinuitet och förändring" behandlas begreppen vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt. Senare års styrdokument för förskola och skola, liksom för lärarutbildning, framhåller vikten av att den vetenskapliga grunden stärks, och att verksamheten/utbildningen forskningsbaseras Efter inledande kapitel om de centrala begreppen så redovisas i två kapitel exempel på forskning om den svenska förskolan från åren 2008-2014. En professions- och praktiknära forskning har utvecklats allt mer de senare åren, genom framför allt forskande förskollärare/lärare och lärarutbildare.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Professionell yrkesutövning i förskola : Kontinuitet och förändring
ISBN 978-91-44-11259-6
Language swe (iso)
Subject vetenskaplig grund
vetenskapligt förhållningssätt
förskoleforskning
forskningsbasering
forskningsmodeller
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23796 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-44-11259-6 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics