Religionskunskap ur elevperspektiv

DSpace Repository

Religionskunskap ur elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionskunskap ur elevperspektiv
Author Aloui, Samia ; Lindqvist Liljegren, Linus
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka elevers intresse för religionskunskap och relationen mellan lärarens planering, ämnesplan och elevernas intresse. Detta ansåg vi som en viktig fråga i dagens klassrum då tidigare studier visade på ett lågt intresse för religionskunskap i det svenska klassrummet. För att svara på våra frågeställningar utfördes en enkätundersökning för att undersöka elevernas intresse och hur de uppfattade lärarens planeringsprocess. Våra resultat visade på en stark positiv trend för religionskunskapsämnet. Eleverna är nöjda med sin undervisning och sin delaktighet i planering. Resultaten visar på en stark koppling mellan aktivt elevdeltagande i undervisningsupplägget och elevernas intresse för ämnet. När eleverna får delta i undervisningens upplägg så skapas ett innehåll som är relevant för eleven och på så vis mer motiverande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject religion
education
religious education
Handle http://hdl.handle.net/2043/23798 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics