Bråk - lärares begreppskunskap och undervisning

DSpace Repository

Bråk - lärares begreppskunskap och undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bråk - lärares begreppskunskap och undervisning
Author Dalholm, Maria ; Svensson, Tina
Date 2005
Swedish abstract
I detta arbete undersöks kunskap om bråkbegreppet hos fyra olika lärare och hur de använder denna kunskap i sin undervisning. Resultaten diskuteras bl a med utgångspunkt från Liping Mas bok Knowing and teaching elementary mathematics. Undersökningen har en subjektiv dimension bestående av intervjuer med lärarna. Begreppskunskapen fokuserar på division av bråktal, innehållsdivision och del – helhetsaspekten. Resultatet visar på att det finns stora skillnader men också likheter i lärarnas kunskaper om bråkbegreppen och deras undervisning. De lärare som har bäst kunskaper om bråkbegreppet är de som har längst erfarenhet i yrket och bedriver eller har bedrivit ett aktivt samarbete med kollegor om undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppskunskap
bråk
del - helhet
innehållsdivision
Liping Ma
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics