Hur långt faller äpplet från trädet? Valdeltagande hos invandrare och deras barn i Sverige

DSpace Repository

Hur långt faller äpplet från trädet? Valdeltagande hos invandrare och deras barn i Sverige

Details

Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Hur långt faller äpplet från trädet? Valdeltagande hos invandrare och deras barn i Sverige
Author Bevelander, Pieter ; Hutcheson, Derek Stanford
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Editor Bevelander, Pieter ; Spång, Mikael
Date 2017
English abstract
Knowledge about electoral participation of people with foreign background helps us understand how political engagement in immigrant countries can develop in the long term. The current study focues on Sweden. We conduct multigeneration study at the individual level of people born abroad or with foreign background, based on records of their actual participation. With the municipal elections in 2014 as a case study, we confirm previous research on immigrant voting behavior, and explore differences between how foreign-born and Swedish-born with at least one foreign-born parent exercise their democratic rights. Differences between groups with a foreign background are also studied.
Swedish abstract
Kunskap om valdeltagandet hos människor med utländsk bakgrund hjälper oss att förstå hur det politiska deltagandet i invandrarländer kan utvecklas på lång sikt. Hur ser det ut i Sverige? Vi har gjort en multigenerationsstudie på individnivå av personer som är födda utomlands eller som har utländsk bakgrund, där vi utgått från register över deras faktiska valdeltagande. Med kommunalvalen 2014 som fallstudie kan vi öka våra kunskaper om fenomenet. Vi verifierar tidigare forskning om invandrares röstbeteende vid valet 2014, och utforskar skillnader mellan hur utlandsfödda och svenskfödda med minst en utlandsfödd förälder utövar sina demokratiska rättigheter. Även skillnader mellan olika grupper med utländsk bakgrund studeras.
Link http://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/valdeltagande-och-representation-om-invandring-och-politisk-integration-i-sverige-rapport-och-policy .Icon
Publisher Delagationen för Migrationstudier
Host/Issue Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige
Series/Issue Delegationen för migrationsstudier;2017:7
ISBN 978-91-88021-23-6
Language swe (iso)
Subject Migration
Electoral turnout
Foreign-born
foreign background
intergenerational
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23803 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics