Rörelsehinder, skola och skolidrott - En intervjustudie om vuxna rörelsehindrades upplevelser av idrottsundervisningen i den svenska grundskolan

DSpace Repository

Rörelsehinder, skola och skolidrott - En intervjustudie om vuxna rörelsehindrades upplevelser av idrottsundervisningen i den svenska grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rörelsehinder, skola och skolidrott - En intervjustudie om vuxna rörelsehindrades upplevelser av idrottsundervisningen i den svenska grundskolan
Author Knez, Andreas
Date 2017
English abstract
School sports and physical activities have been shown to provide different health-related benefits. Benefits that involves the ability to feel better and complete the schooling process. However, its not all groups of students who have the prerequisites for using physical education. This work has therefore been based on the purpose of investigating adults with physical disabilities and their experience of intramural sports in Swedish elementary school through an interview study. To answer my purpose, two questions were used. What factors prevent students with physical disabilities to participate in physical education and whether there are factors that allows for the possibilities to participate in physical education. The result has been shown that physical inaccessibility not only affects the ability of individuals to participate in sporting activities but also the possibility of joining a social community with other classmates, which also affects the mental health. There have also been forms of insufficient knowledge about the disability area from school representatives. As far as possible factors are concerned, it has been found that various support interventions may be important for some individuals with physical disabilities to gain access to physical education. For example, assistance. It has also been found that individuals with physical disabilities usually have their own solutions in order to participate in physical education in elementary school.
Swedish abstract
Skolidrott och fysiska aktiviteter har visat sig ge olika hälsorelaterade fördelar. Fördelar som kan komma till användning för att må bättre och klara av skolgången. Dock är det inte alla målgrupper av elever som har förutsättningar för att tillgodogöra sig idrottsundervisning. Detta arbete har därför utgått från syftet att undersöka vuxna rörelsehindrades upplevelser av idrottsundervisningen i den svenska grundskolan genom en intervjustudie. För att besvara mitt syfte, användes två stycken frågeställningar. Vilka faktorer hindrar personer med rörelsehinder att deltaga i idrottsundervisningen samt om det förekommer faktorer som möjliggör ett tillgodogörande av idrottsundervisningen. Resultatet har visat sig att den fysiska otillgängligheten inte bara inverkar på individernas möjlighet att idrotta utan även möjligheten att ingå i en gemenskap med andra klasskamrater, vilket även påverkar den psykiska hälsan. Skolans representanter har även visat tecken för oförståelse kring undervisningen av elever med funktionshinder. När det gäller möjliggörande faktorer, har det visat sig att olika stödinsatser kan vara viktigt för att individer med rörelsehinder ska kunna tillgodogöra sig idrottsundervisning, exempelvis assistans. Det har även framkommit att individer med rörelsehinder får komma på egna lösningar för att deltaga i idrottsundervisningen i grundskolan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Physical disability, elementary school, physical education, obstacles, possibilities.
Handle http://hdl.handle.net/2043/23848 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics