Att utvecklas med dansen i skolan

DSpace Repository

Att utvecklas med dansen i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att utvecklas med dansen i skolan
Author Johannisson, Max ; Zurawski, Louise
Date 2006
English abstract
The purpose of this essay is to examine how students are influenced mentally, physically and socially through dance. We hereby expect to find out what advantages dancing can offer the individual in his or her personal development during the obligatory school years. We will also examine what advantages dancing can offer as a complement to the traditional teaching in schools. So, what does dancing have to offer as a pedagogical tool? We also think it is interesting to examine whether there are any differences between the sexes in their attitudes to dance. In order to see if there is a possibility of inserting more dancing into the schedule, we will also examine what the curriculum has to say about more dance in schools. We also want to make sure that what we examine is compatible with the curricular guidelines. The Essay is delimited by three questions: - How are pupils affected socially, physically and mentally by dancing? - What advantages does dancing have as a pedagogical tool? - How do teachers consider the pupils' attitude towards dancing to be different between boys and girls? The essay is a summary of earlier research on how dancing affects children and young people. With the help of interviews you will get a picture of how pedagogues understand the role of dance in schools and its effect on children and young people. To sum up, the results suggest that the role of dance in schools should be larger then it is today, because dance benefits and helps children and young people to develop. It provides life-long development.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever påverkas mentalt, fysiskt och socialt av dans. Härigenom förväntar vi oss även få svar på vilka fördelar dans har att erbjuda den enskilda individen i dess personliga utveckling under de obligatoriska skolåren. Vi kommer även att undersöka vilka fördelar dans skulle kunna erbjuda som komplement till den traditionella undervisningen i skolan. Alltså vad kan dans erbjuda som pedagogiskt redskap? Vi tycker även det är intressant att undersöka om det förkommer några skillnader mellan könen i deras inställning till dans. För att veta om det finns möjligheter att lägga in mer dans på schemat kommer vi även att undersöka vad styrdokumenten säger om dansens plats i skolan. Vi vill alltså försäkra oss om att det vi undersöker är förenligt med styrdokumenten. Arbetet avgränsades av tre frågeställningar: - Hur påverkas eleverna socialt, fysiskt och mentalt av dans? - Vilka fördelar erbjuder dans som pedagogiskt redskap? - Hur uppfattar lärarna att elevernas attityd gentemot dansen skiljer sig mellan pojkar och flickor? Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om hur dans påverkar barn och ungdomar. Med hjälp av intervjuer får man en bild av hur pedagoger uppfattar dansens roll i skolan och dess påverkan på barn och ungdomar. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att dansens roll i skolan borde bli i större än vad den är nu, då det är på många vis givande och utvecklande för barn och ungdomar att dansa. Det blir en utveckling som håller, livet ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dans
fysisk aktivitet
Gardner
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/2385 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics