Elevinflytande på fritidshem/ Pupil participation in recreation centres

DSpace Repository

Elevinflytande på fritidshem/ Pupil participation in recreation centres

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande på fritidshem/ Pupil participation in recreation centres
Author Tornheden, Hedwig ; Jensen, Jessica
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets verksamhet samt att få en förståelse för hur pedagoger anser att de arbetar med elevinflytande i deras verksamhet. Vi besökte två olika skolor på två olika platser i Skåne. De pedagoger och elever som vi hade med i vår undersökning arbetar och studerar i årskurserna tre till fem. Genom att använda oss av metoder som observationer och intervjuer har pedagoger och elever gett oss svar på hur elevinflytande fungerar i deras fritidsverksamheter. De teoretiska utgångspunkter vi kommer att utgå från är elevinflytande, informellt och formellt elevinflytande, makt och inflytande samt Deweys ”learning by doing” och Vygotskijs ”proximala utvecklingszon”. Resultaten visade att pedagoger arbetar aktivt med att låta eleverna få påverka innehållet i verksamheten. Vad som tydde på elevinflytande var att pedagoger justerade olika aktiviteter efter elevers intresse. Vi märkte tydligt att elever/barn inte kräver att få bestämma, utan att de tyckte om när de vuxna tog initiativ och ansvar över vad som skulle ske på fritids.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
elevers perspektiv
fritidshem
makt
pedagogers arbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/23858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics