Om omklädningsrummens betydelse för närvaron i ämnet Idrott och Hälsa

DSpace Repository

Om omklädningsrummens betydelse för närvaron i ämnet Idrott och Hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Om omklädningsrummens betydelse för närvaron i ämnet Idrott och Hälsa
Author Mårtenson, Anna ; Nilsson, Maarit
Date 2006
Swedish abstract
Vårt arbete handlar om omklädningsrummens fysiska och psykiska miljö. Vår frågeställning är: ”Om omklädningsrummens utformning och psykiska klimat har någon betydelse för närvaron i ämnet Idrott och Hälsa”? Syftet är att uppmärksamma och skapa en medvetenhet hos elever, personal och kommuner om vad som sker i omklädningsrummen och hur dess utformning kan påverka eleverna. Vi har velat undersöka om det finns andra orsaker till elevers frånvaro på idrotten än själva idrotten, då menar vi exempelvis ovilja att byta om inför andra. Vad gör att en del människor tycker det är okej att vara naken inför andra och en del tycker att det inte är något normalt? Pierre Bourdieu anstiftade begreppet habitus, som enkelt kan uttryckas att det är hur vi agerar, uppfattar och värderar givna situationer utifrån vår socialisation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject omklädningsrum
mobbing
kroppsideal
Handle http://hdl.handle.net/2043/2386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics