Åt helvete med afrikanerna, låt dem dö!

DSpace Repository

Åt helvete med afrikanerna, låt dem dö!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Åt helvete med afrikanerna, låt dem dö!
Author Höst, Mariette ; Prieto, Nicole
Date 2017
English abstract
The negative attitude towards palm oil has arisen because of the sustainability of industry in social, economic and ecological aspects. Production is in developing countries, mainly in Malaysia and Indonesia. The interest in palm oil has increased in Liberia, which together with Sweden are study countries in this survey. The industry has a major environmental impact, there are poor working conditions with low wages and lack of rights. At the same time, in the developing countries, the palm oil industry has provided an opportunity for increased welfare, as the industry is the primary source of income for the local population. The study results show that an exclusion of palm oil in products is not a solution to the problem. A possible solution to the problem is instead to cooperate and work for sustainable cultivation of palm oil.
Swedish abstract
Den negativa attityden kring palmolja har uppkommit för att industrin ur ett hållbarhetsperspektiv brister i sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Produktionen finns i utvecklingsländerna, främst i Malaysia och Indonesien. Intresset för palmolja har ökat i Liberia, som tillsammans med Sverige är studieländer i den här undersökningen. Industrin har en stor miljöpåverkan, det förekommer dåliga arbetsförhållanden med låga löner och brist på rättigheter. Palmoljeindustrin har samtidigt i utvecklingsländerna gett möjlighet till ökad välfärd, då industrin är det som primärt ger inkomst för lokalbefolkningen. Studiens resultat visar att en uteslutning av palmolja i produkter inte är en lösning på problemet. En möjlig lösning till problemet är istället att samarbeta och jobba för hållbar odling av palmolja.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sverige
Liberia
Palmolja
Hållbar utveckling
ökad välfärd
Sweden
Liberia
Palm oil
Sustainable development
increased welfare
Handle http://hdl.handle.net/2043/23862 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics