Hiv i Sverige 2016 : En studie om kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv i befolkningen

DSpace Repository

Hiv i Sverige 2016 : En studie om kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv i befolkningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Hiv i Sverige 2016 : En studie om kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv i befolkningen
Author Rådö, Gunilla ; Plantin, Lars ; Tornberg, Jakob
Research Centre Centre for Sexology and Sexuality Studies
Date 2017
Swedish abstract
På 1980-talet blev det möjligt att diagnostisera hiv. Fram tills i dag har cirka 12 000 personer diagnostiserats med hiv och cirka 7 000 lever i dag med hiv i Sverige. Det förebyggande arbetet mot hiv har under åren byggts upp genom att vi bättre förstår sambanden mellan biologiska, psykologiska, sociala och kontextuella faktorer. Sedan 1987 har en befolkningsbaserad studie om kunskaper, attityder och beteenden relaterat till hiv genomförts i Sverige. Genom att följa eventuella förändringar kan vi också utveckla det förebyggande arbetet. Arbetet försöker identifiera möjligheter men också hinder för att påverka och minska spridningen av hiv. Den studie som denna rapport bygger på är ett led i det arbetet. De flesta vet i dag att kondom är ett säkert skydd mot hiv. Flertalet av dem som lever med hiv och står på effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Det gör risken för överföring minimal. Trots det finns det fortsatt rädsla och fördomar runt hiv och om personer som lever med hiv. Stigmat kring och diskriminering av personer som lever med hiv måste upphöra. Kunskapen om dagens effektiva behandling av hiv måste nå ut, liksom vikten av att testa sig så att man får tillgång till behandlingen om man bär på hiv. Därför ställs fler frågor än tidigare i denna undersökning för att få kunskap om inställningen till testning. Studien har genomförts av Folkhälsomyndigheten där Monica Ideström har varit ansvarig utredare. Utredaren Gunilla Rådö har deltagit i framtagandet av rapporten. Arbetet har skett i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö högskola med professor Lars Plantin. Doktorand Jakob Tornberg har där ansvarat för den statistiska bearbetningen. Utredare vid enheterna för epidemiologi och hälsoekonomi samt statistik och register på Folkhälsomyndigheten har deltagit i förarbetet. Ansvarig enhetschef har varit Louise Mannheimer på enheten för sexualitet och hälsa på avdelningen för kunskapsstöd.
Link https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hiv-i-sverige-2016/ .Icon
Publisher Folkhälsomyndigheten
Language swe (iso)
Subject HIV
Attityder
HIV i Sverige
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23887 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics