Elevers kommunikation i grupp kring matematiska begrepp. Pupils’ communication in group about mathematical concepts

DSpace Repository

Elevers kommunikation i grupp kring matematiska begrepp. Pupils’ communication in group about mathematical concepts

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers kommunikation i grupp kring matematiska begrepp. Pupils’ communication in group about mathematical concepts
Author Alsenfelt Pamp, Nina ; Hallkvist, Janicke
Date 2006
English abstract
Pupils’ communication in group about mathematical concepts
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i skolår fyra interagerar och kommunicerar under problemlösning kring en öppen fråga i grupp, genom att uppmärksamma och göra en granskning av innehållet i kommunikationen. I arbetet användes ostrukturerad observation som metod. Dessutom användes enkät för att ta del av elevernas attityder till grupparbetet. Resultatet visade att 99 %, 637 av totalt 643 kommentarer, av kommunikationen handlade om själva uppgiften. Vidare visade resultatet även på vilka sätt eleverna bidrog till att lösa problemet. Några generella slutsatser gick inte att dra angående elevers kommunikation, eftersom underlaget inte var tillräckligt omfattande. I stort sett hade samtliga elever en positiv attityd till uppgiften och samarbetet i gruppen. Deras attityder till grupparbetet färgades troligtvis av vår inställning och medverkan, som skapade positiva effekter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsbildning, grupparbete, interaktion, kommunikation, matematik, problemlösning, språk, öppna frågor
begreppsbildning, grupparbete, interaktion, kommunikation, matematik, problemlösning, språk, öppna frågor
Handle http://hdl.handle.net/2043/2389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics