Gender segregated or gender integrated workgroups?

DSpace Repository

Gender segregated or gender integrated workgroups?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gender segregated or gender integrated workgroups?
Author Filimon Fasola, Magdalena
Date 2006
English abstract
Abstract Filimon Fasola, Magdalena (2006) Gender segregated or gender integrated workgroups? The aim with the essay was to investigate what is the attitude that pupils in the classes I was teacher to during my practice have regarding gender integrated respective gender segregated workgroups. The investigation was made in two classes, a seventh and an eight. The study was limited by three questions: • What is the attitude that pupils have regarding gender integrated respective gender segregated workgroups? • Does the habit to spend time with the opposite sex outside the school have any significance for how the pupils perceive gender integrated respective gender segregated workgroups? • Does the group’s assembly have any significance for how pupils work? The work is based on studies of literature and a quantitative investigation which consists of a questionnaire. My conclusion is that both boys and girls who took part in the investigation prefer gender integrated workgroups. Key words: gender, gender integration, gender segregation, workgroups. Author: Magdalena Filimon Fasola Supervisor: Elna Johansson
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Vårterminen 2006 Filimon Fasola, Magdalena (2006) Könssegregerat eller könsintegrerat grupparbete? (Gender segregated or gender integrated workgroups?) Malmö: Lärarutbildnnigen Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken inställning till arbetet i könsintegrerade respektive könssegregerade grupper eleverna har i de klasser jag undervisade i under min vft. Undersökningen gjordes i två klasser, en sjua och en åtta. Arbetet avgränsades av tre frågeställningar: • Vilken inställning har eleverna till arbetet i könsintegrerade respektive könssegregerade grupper? • Har vanan att umgås med det motsatta könet utanför skolan någon betydelse för hur eleverna ser på arbetet i könsintegrerade respektive könssegregerade grupper? • Har gruppsammansättningen någon betydelse för hur eleverna arbetar? Arbetet grundar sig på litteraturstudier och en kvantitativ undersökning som består av en enkät. Min slutsats är att både pojkarna och flickorna i undersökningen föredrar könsintegrerade grupper. Nyckelord: Genus, grupparbete, könsintegration, könssegregation Författare: Magdalena Filimon Fasola Handledare: Elna Johansson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gender
workgroups
Handle http://hdl.handle.net/2043/2392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics