Spel och Internet och olika social bakgrund

DSpace Repository

Spel och Internet och olika social bakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spel och Internet och olika social bakgrund
Author Malmros, Anders
Date 2006
English abstract
This exam is about videogames, chatting and different social background.
Swedish abstract
Den här uppsatsen har som syfte att undersöka hur ungdomars dator- och TV-spelande, chattande och Internetanvändning påverkas av deras socioekonomiska bakgrund. Den består av en genomgång av den senaste forskningen i Sverige som är relaterad till ämnet och en enkätundersökning där 142 elever i skolår 7 – 9 medverkar. Undersökningen är baserad på enkäter som jag delat ut i två skolor – Abbeskolan och Boåskolan. De två skolorna representerar i undersökningen barn till föräldrar från de lägre socialgrupperna respektive de högre socialgrupperna. Den sammanlagda speltiden för TV-spel och datorspel är ungefär den samma på båda skolor. Det finns dock skiljelinjer. Abbeskolans pojkar spelar i betydligt större utsträckning TV-spel än Boåskolans pojkar och viceversa gäller för datorspel. Ett annat exempel är hur pojkar från lägre socialgrupper chattar mer än pojkar från högre socialgrupper. Undersökningen är med kombinationen ungdomars spel- Internetvanor och socioekonomisk bakgrund den enda i sitt slag. Resultaten återspeglar populationen, de två skolorna, och kan därför inte ses som representativ för svenska ungdomar, utan är till för att skapa en grund för vidare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject chatta
datoranvändning
datorspel
sociala skillnader
tv-spel
ungdomars fritid
Handle http://hdl.handle.net/2043/2393 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics