Elevinflytande i skolan

DSpace Repository

Elevinflytande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i skolan
Author Tegnér, David
Date 2006
English abstract
The purpose of the following essay is to find out what differences, if any, there are between what meanings teachers and students put in the concept of student influence. The essay provides an overview over what can be found about student influence in the various governing documents of the swedish school. By interviewing students and teachers in a minor school on the countryside I have examined what meanings they put in the concept of student influence. My results show that there is room for improvement in the way that student influence is handled in this class and that there are some differences in how teachers and students perceive the student influence. Teachers talk about the informal influence, how the pupils work and what the work with, while the students focus on what the can decide, i.e. the results of their wishes.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av vilka eventuella skillnader det finns i lärares och elevers uppfattning av begreppet elevinflytande samt hur detta elevinflytande gestaltar sig i praktiken. Arbetet ger en översikt över vad som står om elevinflytande i skolans olika styrdokument samt i aktuella delbetänkanden från Skolkommitén. Med hjälp av intervjuer har jag undersökt vilken uppfattning elever och lärare, i en klass på en mindre skola på landet, har om elevinflytande. Sammanfattningsvis pekar mina resultat på att det finns brister i hur elevinflytandet hanteras i den aktuella klassen och att det finns vissa skillnader i hur elever och lärare uppfattar elevinflytande. Lärarna poängterar det informella inflytandet, hur eleverna arbetar och vad de arbetar med, medan eleverna fokuserar på det de får bestämma, d.v.s. de konkreta resultaten av deras önskemål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
medbestämmande
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics