The Nature and Role of Experiment in Science Education

DSpace Repository

The Nature and Role of Experiment in Science Education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The Nature and Role of Experiment in Science Education
Author Mezey, Eva
Date 2006
English abstract
The nature and role of experiment in science education is a fundamental and extensive subject. In the present literature survey, the subject is considered in a historical, pedagogical and scientific context. However, previous to discussing the role of experiment, we ask what science is, why and how we should teach it, and what characterizes practical and experimental work in school. Bearing this in mind, the experiences and opinions of some researchers and teachers are accounted for. We realize, not very surprisingly, that the methods and intentions for using experiment in science teaching are diverse. This work is consequently an attempt to map the subject and to bring forward some representative examples. The conclusion must be, that the question we have posed in the title has many possible answers. These appear to have in common, that practical and experimental work are considered desirable in science teaching, in spite of disagreement and doubt concerning their goal and efficiency.
Swedish abstract
Experimentets art och roll i naturvetenskaplig undervisning är ett fundamentalt och omfattande ämne. I föreliggande litteraturstudie görs ett försök att sätta in frågan i ett historiskt, pedagogiskt och vetenskapligt sammanhang. Innan experimentets roll diskuteras, ställs dock frågan vad naturvetenskap är, varför och hur det skall undervisas, och vad som kännetecknar praktiskt arbete och experimentell verksamhet i skolan. Med denna bakgrund refereras några forskares och lärares erfarenheter och åsikter. Det visar sig, föga överraskande, att formerna för och avsikterna med experiment i undervisningen är skiftande. Studien får därför ses som ett försök till kartläggning av frågeställningen, med avsikten att lyfta fram några representativa exempel. Slutsatsen måste bli, att titelns fråga har många möjliga svar. Den gemensamma nämnaren förefaller vara, att praktiskt arbete och experiment är önskvärda inslag i naturvetenskaplig undervisning, trots oenighet och osäkerhet beträffande deras mål och effektivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject experiment
education
labwork
science
school
teaching
physics
observation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2396 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics