Vilka kunskaper behöver lärare i naturkunskap?

DSpace Repository

Vilka kunskaper behöver lärare i naturkunskap?

Details

Overview of item record
Publication Article, other
Title Vilka kunskaper behöver lärare i naturkunskap?
Author Sjöström, Jesper
Date 2017
Swedish abstract
Vilka kunskaper behöver egentligen lärare i naturkunskap på gymnasiet? I denna artikel argumenterar Jesper Sjöström för att de behöver kunskaper i biologi, fysik och kemi, men även betydande kunskaper om naturvetenskap och undervisning. (red.) När en ämneslärare söker legitimation i ytterligare skolämnen, använder Skolverket sig av riktlinjer som preciserar ämnesinnehållet. Dessa riktlinjer har tagits fram i samråd med samtliga lärosäten med ämneslärarutbildning och utgångspunkten är att den sökandes ämnesstudier i huvudsak ska svara mot kraven i ämnet i en ämneslärarexamen. För naturkunskapsämnet krävs främst biologi (med tonvikt på fysiologi och ekologi), men även fysik, kemi och miljö/geovetenskap. Trots sin numera tvärvetenskapliga karaktär, snarare än enbart naturvetenskapliga, lyser dock krav på samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämnesinnehåll med sin frånvaro! Exempelvis saknas helt krav på kunskaper i vetenskapsteori. Det är även anmärkningsvärt att det inte finns några krav på kunskaper i naturvetenskapernas didaktik!
Link http://www.skolaochsamhalle.se/flode/lararutbildning/jesper-sjostrom-vilka-kunskaper-behover-larare-i-naturkunskap/ .Icon
Publisher Föreningen skola och samhälle
Host/Issue Skola & Samhälle;20170413
ISSN 2001-6727
Language swe (iso)
Subject naturkunskap
naturvetenskapernas didaktik
om naturvetenskap
vetenskapsstudier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/23963 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics