Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för allmännyttan

DSpace Repository

Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för allmännyttan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar framåt för allmännyttan
Author Grander, Martin
Date 2016
Swedish abstract
Det brukar heta att det svenska samhället kännetecknas av en stark känsla för det allmänna. En hög grad av tillit till staten har under efterkrigstiden präglat samhällsbyggandet. Ett av de främsta exemplen på detta är kanske den generella bostadspolitiken. I Sverige talar vi gärna om denna generella bostadspolitik, och idag kan vi dessutom stoltsera med att vi är det enda landet i Europa som har en sådan generellt inriktad politik. Men vad menar vi med en generell bostadspolitik? Och hur generell är den i praktiken?
Publisher Socialdemokraterna i Skåne
Host/Issue Investeringar för jämlikhet : Rapport om lösningar på bostadsfrågan;
Pages 5-11
Language swe (iso)
Subject Bostadspolitik
Universalism
Allmännyttan
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23969 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics