Vilka möjligheter finns för att implementera en god arbetsmiljö? En kvalitativ undersökning av arbetsledare inom äldreomsorgen

DSpace Repository

Vilka möjligheter finns för att implementera en god arbetsmiljö? En kvalitativ undersökning av arbetsledare inom äldreomsorgen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Vilka möjligheter finns för att implementera en god arbetsmiljö? En kvalitativ undersökning av arbetsledare inom äldreomsorgen
Author Palmnert, Marie
Date 2005
English abstract
The demographic over the age structure stand before a change, when the elderly people expect to increase considerably. For making it possible for care of the elderly and to provide a good form of health care should the need for competent staff and work environment be satisfactory. The purpose of this study was to examine which possibility and which facilities work leaders have to implement a healthy work environment. The method that was used in this qualitative research was hermeneutic method, to examine and interpret work leaders work environments work. In the results of this study it emerged that a majority of the work leaders meant that they had a good work environment and adequate facilities, but from the interviews could it be interpreted that the management and coworkers worked towards different goals. In the study it emerged that the foundation of values should be from the determinants of health, and these values can be a possibility to implement a healthy work environment within the care of the elderly. Another finding in the study was that the competence within care of elderly should increase, to encounter the future changed demands on care of elderly.
Swedish abstract
Den demografiska förändringen över ålderstrukturen står inför en förändring, där antalet äldre förväntas öka markant. För att äldreomsorgen ska ges möjlighet att tillhanda hålla en god omvårdnad, bör behovet av kompetent personal och en god arbetsmiljö tillgodoses. Syftet med denna undersökning var att skaffa kunskap om vilka möjligheter samt vilka resurser arbetsledare inom äldreomsorgen har för att implementera en god arbetsmiljö. Metoden som använts för denna kvalitativa undersökning var hermeneutisk metod, för att erfara och tolka arbetsledarnas arbetsmiljöarbete. I resultatet av undersökningen framkom att en majoritet av arbetsledarna ansåg att de hade en god arbetsmiljö och resurserna var adekvata, men utifrån intervjuerna kunde det tolkas att arbetsledningen och medarbetarna arbetade mot olika mål. En möjlighet för att implementera en god arbetsmiljö enligt studien, var att skapa en värdegrund som utgår ifrån hälsans bestämningsfaktorer. Ytterligare något som framkom ur undersökningen var att kompetensen borde ökas inom äldreomsorgen för att möt den framtida förändringen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject determinants of health
foundation of values
hermeneutic method
work environment
work leaders within care of the elderly
qualitative research
arbetsledare inom äldreomsorg
arbetsmiljö
hermeneutisk metod
hälsans bestämningsfaktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/2398 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics