”Jag kunde svaret men vågade inte”

DSpace Repository

”Jag kunde svaret men vågade inte”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ”Jag kunde svaret men vågade inte”
Author Malmström, Melinda
Date 2017
English abstract
Abstract This thesis is about identifying successful factors that apply to young newly arrived students from different countries in the world, who belong to a group at a new started form of secondary school for newcomers in a Swedish municipality, in 2012. Now, four years later, they have participated in interviews and told their life stories. The focuses of this study are: The turning points important to the student’s choice to continued schooling. The possible driving forces that the student have. The opportunities and obstacles for the student's that can be distinguished. The theoretical framework is based on social-constructional perspective, and the main method used is narrative, this is based on interviews with the students. The main group of newcomers has varying experiences and skills, although most of them have continuous school background. One exception was unaccompanied and had a significantly limited school background. The students also described the differences in the Swedish educational system when compared to their home countries. From introduction class, where to first learn the language and to acclimatize they shared a difficult transition over to the ordinary school form in Sweden. Keywords: introduction class, social construction, narrative, newcomer, ordinary school system, unaccompanied.
Swedish abstract
Abstrakt på svenska Avhandlingen handlar om att identifiera framgångsfaktorer som rör unga nyanlända studenter från olika länder i världen. Studien är baserad på en grupp elever från en form av mottagningsskola som startade 2012 för nyanlända i en svensk kommun. Nu, fyra år senare, har de deltagit i intervjuer och delger sina livsberättelser angående sin skolgång. Fokus för denna studie är att identifiera följande: Vändpunkter som kan anses vara viktiga för fortsatt skolgång Möjliga drivkrafter som studenten motiveras av. Hinder och möjligheter för den studerande som kan urskiljas. Den teoretiska ramen bygger på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och den huvudsakliga metoden som används är narrativ och är baserad på intervjuer med de nyanlända eleverna. Informanterna har varierande erfarenheter och färdigheter, även om de flesta har kontinuerlig skolbakgrund. Ett undantag är en ensamkommande som har en mer begränsad skolbakgrund. Studenterna beskriver också skillnader i det svenska utbildningssystemet jämfört med sina hemländer. Från introduktionsklassen, där man först lärde sig språket och möjlighet till acklimatisering, delade de senare en svår övergång till ordinarie skolform i Sverige. Nyckelord: ensamkommande, introduktionsklass, narrativ, nyanländ, ordinarie skolform, socialkonstruktion
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23997 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics