Samverkan inom forskning : Malmö universitets arbete för att understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan

DSpace Repository

Samverkan inom forskning : Malmö universitets arbete för att understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan

Details

Files for download
Icon
Rapport
Overview of item record
Publication Report
Title Samverkan inom forskning : Malmö universitets arbete för att understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan
Author Brunnström, Pål ; Gustafsson, Daniel ; Jönsson, Sandra
Date 2017
English abstract
The purpose of the report is to make a proposal for a commitment to support, follow up and develop Malmö University's collaboration on research. The field of research shows that there are major differences in how collaboration is conducted at different institutions and different universities. Two different investigations are carried out within the framework of the overall objective: 1) the collaboration activities that Malmö University and researchers at the university are involved in are investigated through interviews with researchers, management and external partners. 2) Examples of successful research collaboration conducted at other universities is surveyed, through study visits to these and interviews with key people. The findings in the investigations result in a number of proposals for actions in the following areas: Communication, Organizational Change and Support Actions, Resources and Incentives, Management, Regulation and Control Documents, Knowledge Development, and Skills Development and Education. The project is financed by Vinnova.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta fram ett förslag på en satsning för att understödja, följa upp och utveckla Malmö högskolas forskningssamverkan. Forskningsläget visar att det finns stora skillnader i hur samverkan bedrivs vid olika institutioner och olika lärosäten. Utifrån det övergripande syftet genomförs därför två olika undersökningar: Dels undersöks de samverkansaktiviteter som Malmö högskola och forskare vid högskolan är inblandade i idag, genom intervjuer med forskare, ledning och externa samverkanspartner. Dels undersöks exempel på framgångsrik forskningssamverkan som bedrivs vid andra lärosäten, via studiebesök på dessa och intervjuer med centrala personer. Undersökningen resulterar i ett antal förslag på åtgärder, inom följande områden: Kommunikation, Organisatorisk förändring och stödåtgärder, Resurser och incitament, Ledning, reglering och styrdokument, Kunskapsutveckling samt Kompetensutveckling och utbildning. Projektet har finanseriets av Vinnova.
Publisher Malmö högskola
ISBN 978-91-87997-06-8
978-91-87997-07-5
Pages 106
Language swe (iso)
Subject samverkan
collaboration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24028 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87997-06-8 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics