"Det är svensk kultur" : egendomliga friluftsvanor långt uppe i norr

DSpace Repository

"Det är svensk kultur" : egendomliga friluftsvanor långt uppe i norr

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, Magazine
Title "Det är svensk kultur" : egendomliga friluftsvanor långt uppe i norr
Author Lisberg Jensen, Ebba
Date 2013
English abstract
What is outdoor education actually about? In Sweden, outdoor recreation has taken it's form since a century, focusing on pristine nature, exercise and individual experiences of a landscape and species in a certain, sporty way. This popular presentation of a study, though, shows that extra-Scandinavian immigrants often express a longing for the experience of nature, but that their cultural "schema" for how to encounter nature may be very different. Outdoor recreation habits, eating routines, exercise, social relations and choice of landscape in Swedish outdoor recreation habits are discussed from a multicultural angle.
Swedish abstract
Vad handlar friluftsliv egentligen om? I Sverige så har friluftsliv sedan nästan hundra år antagit fokuserat på mer eller mindre orörd natur, fysisk aktivitet och individuella upplevelser av landskap och arter på ett särskilt, sportigt, sätt. Denna populärvetenskapliga presentation av en studie visar hur utom-skandinaviska invandrare ofta uttrycker en längtan att komma i kontakt med naturen, men att deras kulturella "schema" för hur detta ska göras kan skilja sig från det traditionellt svenska. Friluftsvanor, matvanor, motion, sociala relationer samt val av landskap i det svenska friluftslivet diskuteras från ett multikulturellt perspektiv.
Link http://www.naturskola.se/wp-content/uploads/2017/02/Bladet_4_2013_webversion.pdf .Icon
Publisher Svenska Naturskoleföreningen
Host/Issue Bladet;4/13
Volume 27
ISSN 1650-2310
Pages 3
Page 12-14
Language swe (iso)
Subject Outdoor pedagogy
outdoors
ecological literacy
alternative teaching methods
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24029 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics