KVINNORS ERFARENHETER AV URINVÄGSINFEKTION EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

KVINNORS ERFARENHETER AV URINVÄGSINFEKTION EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title KVINNORS ERFARENHETER AV URINVÄGSINFEKTION EN LITTERATURSTUDIE
Author Nilsson, Elin Maria ; Papp, Paulina
Date 2017
English abstract
Background: Urinary tract infection is the most common infection in women, and occurs in women of all ages. Further knowledge and understanding of the women’s experience and how this affects them physically and psychologically, can give nurses a possibility to improve patient-centred and evidence-based care. Aim: Illustrate women’s experiences of urinary tract infection. Method: A literature study incorporating eleven scientific articles with a qualitative approach. Result: Three main categories emerged; Physical and psychological experiences, Causes and strategies, Meeting with Health-care. The result indicated that women had atypical and diverse symptoms, that didn ́t always correspond to the symptoms in medical literature. Often there was a long-term suffering for women who suffered from urinary tract infections, which affected women physically, socially and psychologically. Conclusion: The experience of health was very individual and was associated with managing the illness. Evidence-based advice is important for women to find preventive strategies but also to be able to perform good self-care. Meeting these women with support and assistance with their illness can improve care and make it more personalised.
Swedish abstract
Bakgrund: Urinvägsinfektion är den vanligaste förekommande infektionen hos kvinnor, och förekommer hos kvinnor i alla åldrar. Mer kunskap och förståelse för kvinnors erfarenheter av hur detta påverkar dem fysisk och psykiskt, ger sjuksköterskan bättre möjligheter att ge en personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad. Syfte: Belysa kvinnors erfarenheter av urinvägsinfektion Metod: En litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats ingår. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Fysiska och psykiska erfarenheter, Orsaker och strategier, Mötet med Vården. Resultatet påvisade att kvinnor hade atypiska och varierade UVI symtom som inte alltid överensstämde med medicinsk litteratur. Ofta uppkom negativa erfarenheter både fysiskt, socialt och psykiskt kring sjukdomen som framkallade ett lidande, många gånger svårhanterligt och långdraget. Konklusion: Kvinnornas upplevelse av hälsa är individuell och står i relation till att kunna hantera sjukdomen. Evidensbaserade råd är av stor vikt för kvinnorna, både för att hitta preventiva strategier och för att kunna utföra god egenvård. Att tillgodose dessa kvinnor med stöd och hjälp kan förbättra vården och göra den mer personanpassad.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject urinvägsinfektion
symtom
kvinnor
erfarenheter
kvalitativ
personcentrerad
Handle http://hdl.handle.net/2043/24239 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics