Blogga på rätt sätt! SEOs betydelse för företagsbloggen

DSpace Repository

Blogga på rätt sätt! SEOs betydelse för företagsbloggen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Blogga på rätt sätt! SEOs betydelse för företagsbloggen
Author Koskinen, My
Date 2017
English abstract
This essay considers the topic of search engine optimization of corporate blogs, focusing on keywords as a SEO–strategy. The purpose of the study is to demonstrate the correlation between search engine optimization strategies and Google rankings in order to gain a deeper knowledge of how technical awareness can lead to market benefits. The study has been conducted through a quantitative method where twenty companies have answered a questionnaire about SEO strategies for their company blog. A document collection has been made where the essay writer have documented the company's coding of their blog posts. The purpose of the document collection was to examine how companies work with SEO strategies based on five recommendations from academic journals and SEO-experts of keyword-use. The result was then compared with the company's Google ranking to indicate the correlation between SEO–strategies and Google ranking. The collected empirical material (from the survey and the document collection) has been used as evidence, and been compared to each other, as well as in relation to theory. The result showed that it is not possible to measure a correlation between working according to the chosen strategies for keywords and Google ranking. This is because it is not possible to measure Google ranking because of the difference in the keywords character, which made it impossible to compare. Differences in keywords may be due to a gap in the theory about how to choose relevant keywords, which Google most likely deliberately chose not to disclose in order to sell their own services. Companies value keywords as the most important SEO strategy. Although companies say that they are prioritizing search engine optimization of corporate blogs, there are shortcomings in how often they work with some of the identified strategies. There is also an inconsistent way of working when it comes to some strategies for keywords where the recommendations are followed, but only to some extent.
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering av företagsbloggar, med fokus på SEO– strategin nyckelord. Syftet med studien är att visa på korrelationen mellan strategier för sökmotoroptimering och Google ranking för att på så vis få djupare kunskap om hur teknisk medvetenhet kan leda till marknadsfördelar. Studien har genomförts genom en kvantitativ metod där tjugo företag har fått besvara en enkät med frågor om SEO–strategier för företagsbloggen. En datainsamling i form av en granskning av företagens kodning av blogginläggen har skett. Syftet med datainsamlingen var att se på hur företagen arbetade med SEO–strategier utifrån fem rekommendationer från vetenskapliga källor och experter för användning av nyckelord. Detta resultat jämfördes sedan med respektive företags värde för Google ranking för att kunna visa på korrelationen mellan att arbeta efter de valda strategierna och Google ranking. Det insamlade empiriska materialet har använts som underlag och ställts i relation till varandra samt i relation till teori. Resultatet visade att det inte går att utläsa någon korrelation mellan att arbeta efter de valda strategierna för nyckelord samt placering i Google. Detta beror på att Google rankingen inte gick att säkerställa då företagens nyckelord skiljde sig i karaktär vilket omöjliggjorde en jämförelse. Skillnader i nyckelord kan bero på brister i teori kring hur man ska välja relevanta nyckelord, något som Google med stor sannolikhet medvetet valt att inte offentliggöra i syfte att sälja sina egna tjänster. Företag värdesätter nyckelord som den viktigaste SEO–strategin. Trots att företagen säger sig prioritera sökmotoroptimering av företagsbloggen råder det brister i hur frekvent de arbetar med vissa av de identifierade strategierna. Det råder även ett inkonsekvent arbetssätt när det kommer till somliga strategier för nyckelord, där rekommendationerna följs till viss del.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sökmotoroptimering
SEO
Företagsblogg
Nyckelord
marknadsfördelar
Handle http://hdl.handle.net/2043/24251 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics