Hållbar utveckling i geografiämnet

DSpace Repository

Hållbar utveckling i geografiämnet

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling i geografiämnet
Author Hallberg, Amanda ; Jönsson, Madeleine
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen: Vad har skrivits om hållbar utveckling med utgångspunkt i geografiämnet? Denna kunskapsöversikt riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare för att uppmärksamma vad forskning skrivit om begreppet hållbar utveckling i geografiämnet. Kunskapsöversikten är även avsedd att klargöra den didaktiska kopplingen till begreppet samt att ta upp dess svårigheter. Vi har använt oss av ämnesrelaterade sökord för att hitta källor i olika databaser. Vår informationssökning underlättades av att vi utgick från modellen “Craap”, en modell som hjälpt oss att studera och välja ut våra olika källor. Vi har kommit fram till tre slutsatser. Den första är att hållbar utveckling lyfts fram som något högst relevant för geografiämnet men behöver belysas i alla ämnen för att ge elever ett helhetsperspektiv. Vår andra slutsats är att hållbar utveckling är ett komplext fenomen med definitionssvårigheter, vilket kan leda till svårigheter i didaktiken om läraren själv inte är insatt i vad begreppet inrymmer. Den tredje och sista slutsatsen är att elever endast tolkar begreppet hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv, när hållbar utveckling i själva verket innefattar en ekonomisk, en ekologisk och en social dimension.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Geografiundervisning
Hållbar utveckling
Lärande för hållbar utveckling
So-lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/24260 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics