En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

DSpace Repository

En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

Details

Files for download
Blocked
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt
Author Vigren, Josephine ; Engström, Jessica
Date 2018
Swedish abstract
Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. Detta påverkar elevernas känsla av tillhörighet i klassrummet och förståelse för mångkulturalitet. Enligt läroplanen ska undervisningen vara icke-konfessionell men trots det så finns det skrivningar i läroplanen om att skolan ska vila på kristen tradition och västerländsk humanism. Vi ville ta reda på hur det påverkar den praktiska verksamheten, det vill säga den mångkulturella skolan vi har idag. Resultatet för kunskapsöversikten visar att det kan skapa en klyfta mellan olika religioner och att undervisningen kan bli enspråkig i kristen anda. Relevansen för vår yrkesprofession är vikten av pedagogens förhållningssätt i religionsundervisningen. Det är viktigt att skapa en förståelse för elevernas olikheter, vilket i sin tur genererar en känsla av tillhörighet i klassrummet och där eleverna får en förståelse för varandra. Dialogen lyfts fram som en pedagogisk metod som motverkar stereotyper och gynnar förståelse för mångkulturalitet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 21
Language swe (iso)
Subject religious education
western culture
intercultural education
Swedish curriculum
Christian tradition
Handle http://hdl.handle.net/2043/24262 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics