Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?

DSpace Repository

Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?
Author Svahn, Katrine ; Sanström, Maud
Date 2006
English abstract
Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?
Swedish abstract
Sandström Maud & Svahn Katrine (2006). Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans? Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance? Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vi arbetar på det Estetiska gymnasieprogrammet med inriktningarna bild och dans och ansvarar för att utbilda elever i bild och dans under tre års tid. Syftet med arbetet är att vi lärare ska få vetskap om varför eleverna söker till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans. Undersökningen kan ge svar på ifall elevernas förväntan på utbildningen är något annat än den som vi lärare har. Är deras förväntan liktydig med det som står i kursplanen för det estetiska bild- och dansprogrammet? Arbetet är gjort utifrån kvalitativ studie och med hjälp av att intervjua elever på gymnasiet årskurs 1, Estetiska programmet, inriktningarna bild och dans. Sammanfattningsvis kom vi fram till att dagens elever mycket väl vet varför de söker till programmet. Men den stämmer inte alltid överens med det estetiska bild- och dansprogrammet. Undersökningen har tydliggjort vikten utav tydlighet när det gäller programmål, kursinnehåll och lyhördhet inför elevernas förväntan på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska programmet
bild
dans
gymnasium
Handle http://hdl.handle.net/2043/2428 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics