Sant eller falskt? En studie om källkritik i årskurs 4-6

DSpace Repository

Sant eller falskt? En studie om källkritik i årskurs 4-6

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sant eller falskt? En studie om källkritik i årskurs 4-6
Author Brandtmar, Mathilda
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att granska vad andra forskare har skrivit om hur information och källor används i skolan och hur vi som lärare kan arbeta med detta i undervisningen. Kunskapsöversikten är tänkt att lyfta fram och bidra till en bättre förståelse för behovet av källkritik och på vilket sätt man kan bädda in informationssökning i undervisningen. Kunskapsöversikten utgår ifrån frågeställningen Vad säger forskning om lärandemetoder av källkritik i årskurs 4-6? Men också med inblick på elever och studenter på högre nivå. En systematisk sökprocess i bland annat Libsearch, ERIC och Google Scholar har använts för att samla ihop forskning på både svenska och engelska rörande ämnet. Resultaten visar att det läggs alldeles för lite vikt på källkritik och informationssökning i den svenska skolan och att det kan till stor det bero på lärarnas osäkerhet på sin egen kompetens inom ämnet. Min slutsats är att det är oerhört viktigt att läraren involverar källkritik och informationssökning i undervisningen för att eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att kritiskt granska källor.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject källkritik
informationssökning
lärandemetoder
didaktik
social media
alternativ fakta
fake news
problembaserat lärande
kritiskt granskande
Handle http://hdl.handle.net/2043/24281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics