Drama som didaktisk metod i samhällsorienterande ämnen

DSpace Repository

Drama som didaktisk metod i samhällsorienterande ämnen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drama som didaktisk metod i samhällsorienterande ämnen
Author Jansson, Annika
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med kunskapsöversikten är att besvara frågeställningen: Vad säger den samlade forskningen om användandet av drama som didaktisk metod i So-ämnena? Kunskapsöversikten är riktad till lärarstudenter och verksamma lärare för att uppmärksamma fördelar och svårigheter med att använda drama som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Kunskapsöversiktens resultat visar på flera fördelar, bland annat fördjupad förståelse för ämnet, utvecklat kritiskt tänkande och kreativitet. Det positiva utfallet är dock beroende av flera faktorer som direkt eller indirekt påverkar resultatet. Dessa är främst relaterade till lärarens kompetens, tidsbrist och synen på bedömning, samt vilka normer eller vilken kunskapssyn som präglar både undervisning och skolmiljö.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject drama
dramapedagogik
samhällsorienterande ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/24286 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics