Ett neurovetenskapligt perspektiv på inlärning inom de samhällsorienterande ämnena

DSpace Repository

Ett neurovetenskapligt perspektiv på inlärning inom de samhällsorienterande ämnena

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett neurovetenskapligt perspektiv på inlärning inom de samhällsorienterande ämnena
Author Lindström, Julia ; Lindgren, Erik
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att besvara frågeställningen: vad säger neurovetenskaplig forskning om inlärningsmetoder i relation till de samhällsorienterande ämnena? Kunskapsöversikten vänder sig till lärarstudenter och verksamma inom skolväsendet. Den ska kunna bidra till att skapa fler perspektiv gentemot inlärning, och medverka till undervisningsmetoder som kan formas ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Vi har sammanställt olika vetenskapliga artiklar som vi funnit genom olika sökmotorer på internet. Artiklarna har resulterat i en bild av hur pedagogiken och neurovetenskapen står i relation till varandra. Artiklarna visar också att inlärning är starkt knutet till minne. Det redogörs också för hur neurovetenskapen påverkar pedagogiken och undervisningsmetoder. Det problematiseras kring huruvida neurovetenskapen bidrar med nya upptäckter eller enbart stödjer det som redan är beprövat och används av verksamma pedagoger.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 21
Language swe (iso)
Subject Grundskola
inlärning
interaktion
neurovetenskap
meningsfullhet
metoder
verklighetsförankring
Handle http://hdl.handle.net/2043/24287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics