Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?

DSpace Repository

Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Svahn, Katrine
dc.contributor.author Sanström, Maud
dc.date.accessioned 2006-05-21T08:41:40Z
dc.date.available 2006-05-21T08:41:40Z
dc.date.issued 2006 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2428
dc.description Sandström Maud & Svahn Katrine (2006). Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans? Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance? Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vi arbetar på det Estetiska gymnasieprogrammet med inriktningarna bild och dans och ansvarar för att utbilda elever i bild och dans under tre års tid. Syftet med arbetet är att vi lärare ska få vetskap om varför eleverna söker till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans. Undersökningen kan ge svar på ifall elevernas förväntan på utbildningen är något annat än den som vi lärare har. Är deras förväntan liktydig med det som står i kursplanen för det estetiska bild- och dansprogrammet? Arbetet är gjort utifrån kvalitativ studie och med hjälp av att intervjua elever på gymnasiet årskurs 1, Estetiska programmet, inriktningarna bild och dans. Sammanfattningsvis kom vi fram till att dagens elever mycket väl vet varför de söker till programmet. Men den stämmer inte alltid överens med det estetiska bild- och dansprogrammet. Undersökningen har tydliggjort vikten utav tydlighet när det gäller programmål, kursinnehåll och lyhördhet inför elevernas förväntan på skolan. en
dc.description.abstract Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance? en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Estetiska programmet en
dc.subject bild en
dc.subject dans en
dc.subject gymnasium en
dc.title Varför väljer elever till det Estetiska programmet med inriktning bild och dans?/Why do students choose the Arts programme with concentration of art and dance? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics