Kritiskt tänkande i samhällskunskap -En kunskapsöversikt om hur elever kan utveckla förmågan kritiskt tänkande i samhällskunskap

DSpace Repository

Kritiskt tänkande i samhällskunskap -En kunskapsöversikt om hur elever kan utveckla förmågan kritiskt tänkande i samhällskunskap

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kritiskt tänkande i samhällskunskap -En kunskapsöversikt om hur elever kan utveckla förmågan kritiskt tänkande i samhällskunskap
Author Eklund, Linda ; Hemme, Hannes
Date 2018
Swedish abstract
I denna kunskapsöversikt skildras hur forskningen sett på undervisning av kritiskt tänkande. Syftet är att klargöra vad forskningen fokuserat på historiskt och vad som de senaste tio åren menats vara fungerande metoder, relevanta för ämnet samhällskunskap, för att i undervisningen utveckla kritiskt tänkande. Frågeställningen som formulerats är: vilka metoder kan användas för att utveckla kritiskt tänkande hos elever i högstadie- och gymnasieskolan, med fokus på didaktik som är relevant för ämnet samhällskunskap? I uppsatsen definieras först vad kritiskt tänkande är enligt aktuell forskning på ämnet och komplexiteten med användandet av begreppet. Definitionen följs av en överblick om hur forskning sett på kritiskt tänkande historiskt. Därefter presenteras resultatet av frågeställningen kategoriserade under följande underrubriker: (i) diskussionsformer för att utveckla kritiskt tänkande, (ii) kritiskt tänkande genom problembaserat lärande, (iii) kritiskt tänkande i digitaliseringens spår, samt (iv) utmaningar. Slutligen konstateras för det första att diverse metoder med diskussionsformer som gemensam nämnare ofta återfinns av olika forskare. För det andra, begreppet definieras olika och innefattar olika saker av olika forskare vilket gör det problematiskt att få en översikt av vilka metoder som är effektiva, då forskares resultat kan vara motsägelsefulla om de definierat begreppet olika. För det tredje är det tydligt att kritiskt tänkande är ett underbeforskat område i en svensk kontext. Slutligen, även om det finns mer forskning i en anglosaxisk och amerikansk kontext så vore det önskvärt att fler perspektiv och utgångspunkter skildras.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject kritiskt tänkande
kritiskt förhållningssätt
diskussionsbaserat lärande
higher-order thinking
problembaserat lärande
samhällskunskap
samhällskunskapsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/24293 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics