Vilka pedagogiska vinster kan matematiklärare se med införandet av programmering i matematikundervisningen?

DSpace Repository

Vilka pedagogiska vinster kan matematiklärare se med införandet av programmering i matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka pedagogiska vinster kan matematiklärare se med införandet av programmering i matematikundervisningen?
Author Sjöstrand, Elin
Date 2018
Swedish abstract
Arbetet grundar sig från regeringens beslut att införa programmering i matematikundervisningen. Syftet med studien är att ta reda på om matematiklärare kan se samma fördelar som Skolverket med införandet av programmering i matematikundervisningen samt om matematiklärarnas kunskaper om programmering påverkar deras föreställningar. Empirin samlades in genom enkäter och intervjuer från lärare på samma högstadieskola. Resultatet visar att kunskapen om programmering varierar stort. Matematiklärarna med mer kunskap om programmering ser fler fördelar medan matematiklärarna med mindre kunskap ser färre fördelar. Gemensamt ser dock alla matematiklärarna att införandet av programmering i matematikundervisningen kommer bidra till att förbereda eleverna för den digitaliserade världen vi lever i idag. En del har dock svårt för att se hur programmering kommer stärka elevernas problemlösningsförmåga.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject programmering
matematik
matematikundervisning
läroplan
implementering
vinst
förändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/24294 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics