Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

DSpace Repository

Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digital kompetens i samhällskunskapen En kunskapsöversikt om det nya digitaliseringskravet för grundskolan och samhällskunskapen
Author Hermansson, Daniel
Date 2018
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt har som syfte att ge en bild av vad forskning säger om digital kompetens och digitaliseringen i skolan med fokus på den nya kravbilden som finns för samhällskunskapen. För att undersöka detta utgår översikten från frågeställningen: Vad säger forskningen om digital kompetens och digitaliseringen av undervisning och på vilket sätt kan detta förklara samt problematisera beslutet från regeringen att sätta en ny kravbild på digitalisering för samhällskunskapsämnet? Tillvägagångssättet för att genomföra denna kunskapsöversikt har varit en systematiskt sökprocess genom sökmotorn Libsearch, men även genom artiklar publicerade via Skolverkets hemsida. Artiklarnas referenslistor har även använts för att hitta andra infallsvinklar. Översikten tar sitt avstamp i ett resonemang kring digital kompetens, ett svårdefinierat begrepp. Fokus för begreppet handlar om att tillgodogöra sig ny teknik snarare än att bemästra den. Digitaliseringen bidrar till ett snabbt föränderligt samhälle som kräver att vi vågar förändra oss. Skolan har haft olika satsningar på digitalisering de senaste 25 åren. Den rådande situationen är att de materiella förutsättningarna börjar utjämnas i takt med att antalet 1:1 klassrum (varje elever får en personligt dator) ökar. Däremot belyser forskningen en ständig brist på kompetens både bland lärare och skolledare. Regeringen beslutade under 2017 att införa nya krav på skolan och samhällskunskapen. De handlar om att öka den digitala kompetensen hos eleverna. Samhällskunskapen genomsyras nu med en ny skrivning för förmågan källkritik som handlar om den samhällsförändring som råder kring hur vi söker information på internet. Den ska även hantera hur detta skapar profiler om oss användare och förändrar det material som publiceras för oss. Samhällskunskapen ska även ha fler inslag om sociala medier och här involveras nu även frågor så som gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Utifrån forskningsunderlaget som processats kan slutsatsen dras att det handlar om att digitaliseringen har bidragit till ett samhälle i snabbare förändring, och för att skolan ska följa förändringen så har regeringen beslutat att förändra dess uppdrag.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Digital kompetens
digitalisering
digitaliseringskravet
samhällskunskap
IKT
Skola
källkritik
algoritmer
kunskapsöversikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/24297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics