Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap

DSpace Repository

Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur förändras lärarens yrkesutövning utifrån olika läroplaner? - En komparativ kunskapsöversikt kring statlig reglering i samhällskunskap
Author Säbom, Hjalmar ; Persson, Jessica
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att utföra en komparativ kunskapsöversikt mellan den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 med dess föregångare Lpo 94. Dessa kursplaner kommer ligga till grund för att kunna se på skillnader i samhällskunskapsämnet utifrån mängden statlig reglering. Detta kommer göras genom en informationssökningsprocess med viktiga nyckelord i olika databaser. Se exempel på nyckelord nedan. Med hjälp av kunskapsöversiktens viktigaste referenser kunde arbetet börja ta form genom att först ge en förklaring av kunskapsöversiktens definition av statlig reglering. Samhällskunskapsämnet i skolan kommer att lyftas både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Sedan definieras även den svenska skolans tolkning av vad en läroplan är och även vad en kursplan är. I resultatet presenteras skillnader mellan Lgr 11 och Lpo 94 med exempel från kursplanerna i samhällskunskap. Senare presenteras även begreppen reliabilitet, validitet och curriculum alignment. I diskussionen kopplas skillnader i förmågor, centralt innehåll, betygssystem och kunskapskrav mellan Lgr 11 och Lpo 94 ihop med mängden statlig reglering samt begreppen reliabilitet, validitet och curriculum alignment. Diskussionen avslutas med att problematisera den statliga regleringen av skolan. Den statliga regleringen leder till ökad validitet, reliabilitet och curriculum alignment dock medförs problematik kring hur mycket frihet läraren ges. Vårt syfte är inte att beskriva vilken av dessa två kursplaner som är bäst och ännu mindre hur väl mängden av statlig reglering gör läroplanen bättre eller sämre. Avslutningsvis presenteras exempel på fortsatt forskning inom ämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Samhällskunskap
Läroplan
Kursplan
reliabilitet
Validitet
Curriculum alignment
Statlig reglering
Handle http://hdl.handle.net/2043/24303 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics